James Charles這位藝術家,發揮他的童心,在鈔票上大肆創作...目前這些正在藝廊裡面展出,也許我們無法去舊金山,但看看也不錯!!

08.jpg  

 

01.jpg

 

02.jpg

 

03.jpg

 

04.jpg

 

05.jpg

 

06.jpg

 

07.jpg  


http://www.shootinggallerysf.com/

    全站熱搜

    東南亞 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()